Gratis support på våra appar

Klicka på knappen så skickas du till vårt support och informationsforum. All support går först via e-post. På så sätt kommer rätt person att hantera ditt ärende.
Om det visar sig vara av lite allvarligare karaktär
kan vi helt fräckt vilja debitera en supportavgift.
Att det blir ett "allvarligt" ärende är mycket sällsynt.

Support på våra appar
eller kanske andra frågor?
Vid behov kan vi svara på
det mesta datarelaterat.

Klicka på knappen så skickas du till vårt support och informationsforum. All support går först via e-post. På så sätt kommer rätt person att hantera ditt ärende.

Röster från vida världen

OBS! Bilderna är endast för dekoration och visar inte den aktuella kunden!

Någon gång under mitten på 1990-talet hade vi kommit så långt att vanliga standardprogram inte längre räkte till. Vi kom i kontakt med DoFree och har nu efter 20+ år fått utvecklat en mänd olika programvaror. Program för auto-matisk debitering av telefonsamtal, debiteringssytem, kreditkortshantering. Totalt har det blivit bortåt dussinet nyutvecklade produkter. Samltlig produkter körs 24/7 av ett flertal samtidiga användare. Över 10 miljoner poster i vissa system!

Glenn J, TeleDialog

Jag körde under lång tid med DoFree:s standard Administrativa programvara, men kom till en punkt där jag behövde flera funktioner och även moduler med koppling till mobila enheter. Jag köpte helt enkelt en kod-licens och påbörjade omfattande anpassningar på egen hand. Inte helt på egen hand, fick mycket hjälp av DoFree:s utvecklare.
Så där c:a 10 år senare är jag bara nöjd! Köp vid behov!

Benke M, AllHiss