Factoring är en sund investering för att behålla glada relationer och för att kunna tänka expansivt.

factoring800

Kapitalbehov är något som är konstant
– men ibland dyker det upp situationer där kapitalbehovet är extra påtagligt. Exempelvis för att betala löner, skatter och leverantörer i tid och bibehålla goda och glada relationer. Att höja företagets checkkredit kan vara ett sätt men kan också vara ett osäkert kort. Man kan ju faktiskt få avslag från sin bank. Du kan då välja att kapitalisera dina utestående fordringar för att ”rulla framåt” på ett sunt sätt. Att sälja dina fakturor är ett smidigt och snabbt alternativ och för det mesta har du pengarna redan samma dag eller åtminstone inom 24 timmar.

Utbudet av sk. Factoring-tjänster är brett och ett val av partner handlar ofta om ”Vad kostar det?”. Det finns dock fler parametrar man måste ta ställning till. Servicegrad, uppföljning, vem tar kreditrisken mm är också viktiga faktorer. Vi på DoFree har valt att samarbeta med Intrum Justitia Finans. Ett bolag med lång branscherfarenhet och ett helhetspaket som tilltalar oss. De vill bjuda dig på ett valfritt Smart Basprogram om ni hittar en lösning som passar er bägge. Det är ganska smart eller hur?

Intrum

Justitia

Finans

bjuder dig

ett valfritt

DoFree

program!

Läs mer!