Företaget DoFree / Group

När, vem och varför..
DoFree bildades redan 1982 av dåvarande ekonomichef och programmeraren Göran Lund. Bolaget som fortfarande är en enskild firma har haft nuvarande inriktning för administrativa program för PC – sedan 1985 då DoFree bokföring och fakturering lanserades. DoFree blev snabbt uppskattat för sina många finesser som smarta inmatning och redigerbara dokumentutskrifter.
I kombination med lättolkade skärmbilder och sober design har programmen fått en bred marknad. Dessutom utvecklades en mängd tilläggsmoduler som gjorde systemet allsidigt och anpassningsbart till en rad olika situationer.

Mjukvaruföretag
DoFree Group eller gruppen kallad är idag ett mindre nätverk av helt fristående programmerare med skilda specialkunskaper. Denna grupp bildar tillsammans ett kreativt utvecklingsföretag av programvaror. Både programmerings-, och en bred nischad kunskap finns inom gruppen vilket gör att vi verkligen kan analysera olika problem och lösa dem. Utmaningen med att skriva och koda nya program för att antingen lösa problem eller att förenkla är något vi helt enkelt älskar. Kanske är vi lite ”nördiga” men vi är mycket bra på det vi gör.

kuber

Kunduppdrag.
Företaget har under årens lopp fått en mängd specialuppdrag och utvecklingsarbeten av skräddarsydda program, samt utbildningar. Vad gäller våra kunder så har det varit en mycket stor variation och bredd. Våra programvaror används idag av tusentals företag. Allt från små enskilda firmor upp till börsnoterade företag, myndigheter och diverse organisationer. Det har förutom vår egen programserie blivit större skräddarsydda administrativa program samt industriella program. Exempelvis mjukvara för tidtagning vid havskappsegling, hantering av containertrafik, större helautomatiska program för debitering av telefonitjänster, program för informationstavlor. m.m. Även ett regeringsuppdrag har vi löst då vi formade program för enkäthantering och kunden var då Finska staten,
Ja, listan är längre än så men det väsentliga är att vi både kan och vet vad vi gör vilket kommer dig tillgodo genom vår programserie inom administrativ ekonomi. När vi behöver ”lufta” våra programmeringstankar, ja då går vi längs Kullabygdens vackra stränder, nära där vi har vårt säte.

Lerberget

DoFree Group  I   Brohultsvägen 4  I   254 65 Helsingborg  I   Tel 042 34 94 00   I   info@dofree.se