Helpdesk online

Förberedande åtgärder
Det är viktigt att du gör en säkerhetskopiering av programmets databas innan vi påbörjar en åtgärd. Lättast gör du det genom att helt enkelt kopiera databasen via Utforskaren. Genom att beställa ett supportärende godkänner du.
DoFree kan inte göras ansvariga för eventuella följdproblem detta kan medföra för andra program/moduler i datorn. Eventuella skadeanspråk på skador orsakade av vår personal kan inte överstiga kostnaden för ett supportärende.
PS. Starta alltid om din dator före felsökning och kontakt med Help Desk support!

supporthantering

Vår Help Desk finns alltid online!
Alla supportärenden måste inledas via e-post på vår Help Desk. Dygnet runt, 7 dagar i veckan tar vi emot e-post och du får svar samma arbetsdag eller i förekommande fall nästa arbetsdag. Vi godkänner endast supportbegäran via e-post. Med Smart Support försäkring kommer du förutom de fördelar som finns även att behandlas med förtur med minsta möjliga väntetid.
supportknapp

Hantering av ditt ärende.

  •  Ärenden som kan åtgärdas via telefon, e-post eller fjärruppkoppling åtgärdas direkt.
  • Produktfel, som på ett allvarligt sätt påverkar funktionen, åtgärdas så snart det är möjligt. Vi förbehåller oss dock rätten att avgöra när och hur ett fel ska rättas, samt när och hur en åtgärd ska utföras, eftersom vi är den som har överblicken av konsekvenserna av en rättning/ändring i produkten.
  • Produktfel som inte på ett allvarligt sätt påverkar funktionen, åtgärdas så snart det är möjligt. Ibland sker det tidigast vid nästa version/service av produkten. När nästa version släpps kan av praktiska skäl inte förutspås.Gör alltid en din egen felsökning först